poniedziałek 21/02/2022

Podpisanie Umowy

01.02.2022 roku, nastąpiło podpisanie umowy na Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu, a Wykonawcą Firmą TPF SP. Z O.O.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaprojektowania oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej w terminie do 31.08.2025 roku.

W skład dokumentacji wchodzi:

  • wykonanie Studium Techniczno-Ekonimiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ+R);
  • wykonanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU);
  • wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”(P&B)
  • udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację zadania w systemie P&B