czwartek 14/12/2023

Posiedzenie KOPI

W dniu 15.12.2023r. o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Przedmiotowe posiedzenie zostanie zorganizowane w formie wideokonferencji. W trakcie posiedzenia rozpatrzona zostanie dokumentacja projektowa

Przedmiotem posiedzenia KOPI będzie opracowanie projektowe stanowiące „Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”