czwartek 14/12/2023

Posiedzenie ZOPI

W dniu 27.10.2023 r. o godzinie 10.00 miało miejsce posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbyło się stacjonarnie w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu oraz w formie wideokonferencji.

Przedmiotem posiedzenia ZOPI było opracowanie projektowe stanowiące „Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”