wtorek 20/02/2024

Wskazano rekomendowany wariant

W ramach posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) wybrano przebieg obwodnicy Szalejowa Górnego. Zarekomendowano wariant północny W1B do procedowania dalszych prac na etapie koncepcji programowej i wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W wariancie północnym przez pierwsze 400 m droga prowadzona jest polami uprawnymi by następnie przejść obiektem nad doliną rzeki Cichej oraz drogą powiatową nr 3304D. Ze względu na znaczną głębokość i rozpiętość doliny, trasa prowadzona będzie nad przeszkodą terenową obiektem o długości ok 170 m. Następnie obwodnica Szalejowa przecina się z drogą powiatową nr 3239D za pomocą obiektu o długości ok. 15 m by dalej prowadzona polami uprawnymi połączyć się z odcinkiem drogi Krajowej nr 8 Szczytna- Kłodzko.

https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/wskazalismy-rekomendowany-wariant-obwodnicy-szalejowa-gornego