środa 08/05/2024

ZŁOŻONO WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ 

Rozpoczyna się procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8” w województwie dolnośląskim. Wniosek został złożony do Urzędu Gminy w Kłodzku. W decyzji środowiskowej zostanie ustalony przebieg drogi o długości 3.23 km stanowiący obejście miejscowości Szalejów Górny. Zakres planowanej drogi przyjęto pomiędzy rondami projektowanymi w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko w km ok. 28+620 i ok. 31+617.