poniedziałek 29/08/2022

Zaproszenie na Spotkanie Informacyjne 15.09.2022

W związku z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8”  Jednostka projektowa TPF Sp. z o. o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Wrocław, zaprasza mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15.09.2022 r. godz. 17:00- 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Szalejowie Górnym, Szalejów Górny 1.

Na spotkaniu możliwym będzie:

  • Wysłuchanie prezentacji i omówienia projektowanych wariantów obwodnicy
  • Pobranie materiałów informacyjnych o planowanej inwestycji
  • Wypełnienie ankiety z wnioskami i zastrzeżeniami dotyczącymi przedsięwzięcia
  • Dyskusja merytoryczna z Projektantami oraz przedstawicielami GDDKiA

 

OSZ-STES-D-II-WS01-01

OSZ-STES-D-II-WS01-02

OSZ-STES-D-II-WS01-03

OSZ-STES-D-II-WS02-04

OSZ-STES-D-II-WS02-05

OSZ-STES-D-II-WS02-06

C-II-0101

C-II-0102

C-II-0201

C-II-0202

C-II-0203

C-II-0204

C-II-0205

C-II-0206

C-II-0207

C-II-0208

C-II-0209

C-II-0210