poniedziałek 29/08/2022

Kamienie Milowe

x      Kamień Milowy nr 1- akceptacja propozycji przebiegu korytarzy obwodnicy

¨     Kamień Milowy nr 2- opracowanie KIP wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

¨     Kamień Milowy nr 3- opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko (ROŚ) bez części dotyczącej oceny oddziaływania na przyrodę

¨     Kamień Milowy nr 4- wprowadzenie poprawek do kompletnego Raportu Oddziaływania (ROŚ)

¨     zakończenie Etapu I- Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe (STEŚ)

¨     Kamień Milowy nr 5- Opracowanie Elementów Koncepcji Programowej (5 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności DŚU)

¨     zakończenie Etapu II- Elementy Koncepcji Programowej (EKP)