ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
tel. 71 334 73 00
e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

TPF SP. z o.o.
ul. Postępu 14B
02-676 Warszawa
tel.: + 48 22 57 58 110
fax: + 48 22 57 58 111
e-mail: tpf@tpf.com.pl